Salarisadministratie & HR

Contracten, salarisadministratie, nieuwe medewerkers in dienst nemen; het brengt allemaal administratieve taken met zich mee die vragen om expertise en aandacht. Dit vraagt om discipline, precisie en kennis van de laatste wetten en regels. De meeste ondernemers besteden hun tijd liever aan wat anders. Laat ons het werk voor u doen, dan kunt u er zeker van zijn dat de administratie op orde is.

Salarisadministratie & HR

Salarisadministratie

Salarisadministratie is een essentieel onderdeel van de personeelsadministratie, maar is vaak tijdrovend en kostbaar. Door de complexe en snel veranderende wetgeving is het niet altijd eenvoudig om het vereiste kennisniveau op peil te houden of continuïteit te waarborgen. Wij nemen u dit graag uit handen. Door uw salarisadministratie te koppelen aan uw financiële administratie zijn wij tevens in staat om uw administratieve processen te optimaliseren, waarmee we kosten besparen en fouten voorkomen. Met volledig gedigitaliseerde payrollondersteuning kunnen we u op de meest flexibele en kostenefficiënte manier ondersteunen.

HR-management

Als ondernemer wilt u uiteraard goed inzicht hebben in de prestaties en de ontwikkeling van uw medewerkers. Ons volledig gedigitaliseerde HR-managementsysteem kan u daarbij helpen. Met realtime beschikbare data bent u altijd in staat om de laatste informatie op het gebied van verzuim en verloop te bekijken, dossiers in te zien en daarmee het personeelsmanagement te optimaliseren. Dat geeft rust en overzicht: via een volledige geintegreerde app die toegankelijk is voor zowel u als werkgever, als de werknemers is deze data altijd en overal beschikbaar wanneer u dat wil.