Financiële administratie

Het hebben van inzicht en het onder controle hebben van de financiële administratie is voor elk bedrijf van essentieel belang. Een overzichtelijke, actuele administratie met realtime managementrapportage helpt u om uw onderneming op adminstratief niveau helemaal op orde te hebben. Wij werken met de nieuwste online tools en automatiseringsmiddelen, om uw financiële administratie op de meest flexibele en kostenefficiënte manier in te richten en te beheren. Volledig uitbesteden of liever deels? Alles is mogelijk. Wij adviseren u graag en kijken met u mee op zoek naar de oplossing die het beste bij u past.

Financiële administratie​

Jaarrekeningen

Als onderneming bent u wettelijk verplicht om een jaarrekening op te stellen. Het is belangrijk dat deze opgaven juist, betrouwbaar en tijdig beschikbaar zijn. Wij kunnen u hierbij helpen. Brick kan voor u de jaarrekening verzorgen en garanderen dat deze voldoet aan alle toepasselijke wet-en regelgeving, conform Dutch GAAP en/of IFRS, en zorgt er tevens voor dat uw jaarrekening volgens een vooraf afgesproken planning voor u klaarligt.

Realtime managementrapporten en -analyses

Een belangrijk aspect van een gezonde organisatie is goede grip op de besturing. Actuele inzichten in de prestaties van de onderneming horen hier vanzelfsprekend bij. Met accurate managementinformatie gebaseerd op realtime data kunnen we u het gehele jaar voorzien van essentiele informatie en inzichten. Rapportages over resultaten, marge, liquiditeit en kostenontwikkeling in combinatie met benchmarkanalyses geven u de juiste handvatten voor beslissingen en uitgangspunten voor besturing van uw organisatie. Door onze geavanceerde digitale systemen zijn wij in staat om deze informatie altijd realtime voor u beschikbaar te stellen. Periodiek helder en relevant advies over uw bedrijfsprestaties en de marktontwikkelingen behoren ook tot onze service.

BTW registratie en BTW declaratie

Voor elke ondernemer is het van belang de BTW-aangifte elk kwartaal of elke maand tijdig en correct aan te leveren. Een te late of verkeerde indiening leidt tot boetes. Naast het afdragen van BTW, zijn ondermers verplicht om zogenaamde ICP-aangiften in te dienen bij levering van diensten of goederen in een ander land dan de EU. Op basis van actuele financiële administratie kunnen wij deze periodieke aangiften voor u verzorgen zodat uw organisatie volledig voldoet aan alle toepasselijke BTW-regels en voorschriften.

Facturatie

Facturen sturen en administratief verwerken kan een tijdrovende en intensieve klus zijn. Via onze online facturatietool verstuurt u digitale facturen naar uw klanten, die automatisch worden geboekt in uw financiële administratie. Zo houdt u uw administratie up-to-date en nauwkeurig bij. Onze tool bespaart u veel tijd op de facturatie en helderheid in het administratieve proces.

Pre-audit services

Met pre-audit services helpen wij u om uw financiële administratie ‘controle gereed’ te maken, voordat de accountant start met de controle van de jaarrekening. We verbeteren hiermee de kwaliteit van uw interne beheersing en de rapportages.

Wij ondersteunen u in de voorbereiding op de controle en nemen de verantwoordelijkheid op ons om de afgesproken documenten op de juiste manier én op tijd klaar te zetten.