Financieel advies & ondersteuning

Solide financieel beheer is van groot belang voor elke organisatie, om de juiste operationele en strategische beslissingen te kunnen nemen. Het behalen van de doelen en doelstellingen en de aandeelhouderswaarde maximaliseren; dat is waar het om draait. Wij kunnen u ondersteunen op het gebied van financiële planning en/of budgettering, risicobeoordeling en -beheer, werkkapitaaloptimalisatie en cashmanagement, financieringsoplossingen en financiële herstructurering. Zo bent u altijd goed voorbereid én op de hoogte van de laatste inzichten.

Financieel advies & ondersteuning

Planning en budgettering

Strategische en operationele beslissingen hebben effect op het financiële resultaat, de liquiditeit en de potentiele financieringsbehoefte van uw onderneming. Met een gedegen financiële- en liquiditeitsplanning helpen wij u inzichtelijk te krijgen wat de gevolgen van uw beslissingen zijn. Met deze informatie heeft u de controle en daarmee de touwtjes in handen, zodat de diverse stappen die genomen moeten worden, met een gerust hart gezet kunnen worden.

Werkkapitaaloptimalisatie en/of cashmanagement

Een belangrijk element voor het optimaliseren van de financiële gezondheid van een organisatie, is werkkapitaalbeheer. Hoe beter dit wordt beheerd, hoe beter de onderneming haar vlottende activa en passiva kan aanwenden en hoe efficiënter de onderneming financieel kan opereren. Wij kunnen u helpen en adviseren met uitstekend werkkapitaalbeheer, zodat de winstgevendheid van uw bedrijf kan verbeteren. Zo heeft u houvast bij het optimaliseren van deze fundamentele taak in het besturen van uw onderneming.

Financieringsoplossingen en/of financiële herstructurering

Een bedrijf laten groeien zonder financiering is vaak niet mogelijk. Ook gewijzigde omstandigheden kunnen ertoe leiden dat uw financieringsmix niet optimaal is en dat de balans moet worden geherstructureerd. Het vaststellen en regelen van de beste financieringsoplossingen en de mix van risico’s en kosten voor specifieke situaties waarin uw onderneming zich bevindt, kan een lastige opgave zijn die specialistische expertise vereist. Met onze uitgebreide ervaring en uitstekende contacten in de financieringsgemeenschap, zijn wij uitstekend gepositioneerd om u van het beste advies te voorzien over financieringsoplossingen. Onze multidisciplinaire specialisten helpen u graag bij het sourcen en sluiten van de transactie.